بررسی جامعه شناختی رسانه های جمعی
68 بازدید
محل نشر: معرفت » آذر 1382 - شماره 72 » (7 صفحه - از 63 تا 69)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشاره رسانه‏های ارتباط جمعی (Mass Media) از عوامل بسیار تأثیرگذار بر کلیّه زوایای زندگی اجتماعی هستند و می‏توانند در همان حال که از جامعه تأثیر می‏پذیرند، بر ذهن و افکار مخاطبان خود تأثیر عمیق داشته باشند. رسانه‏های جمعی در فرایند تأثیرگذاری همیشه صادق و به دنبال بیان حقیقت و واقعیت نیستند، بلکه به ویژه بنگاه‏های عظیم رسانه‏ای همیشه از عوامل پشت پرده سیاسی، اقتصادی و نظامی تأثیر پذیرفته‏اند؛ از این‏رو، انعکاس واقعیت‏های تحریف شده (ترکیبی از واقع و غیرواقع) در رسیدن به اهداف موردنظر مطمح‏نظر آنان بوده است. ماهیت رسانه‏ها و هدف آن‏ها برای کنترل جامعه در جهت منافع خاص و موضع‏گیری‏های آنان در قبال موضوعات اجتماعی همچون جنس، نژاد، بیکاری و خشونت ایجاب می‏کند مخاطبان آن‏ها به دور از انفعال، با نگاهی تردیدآمیز، فعّال و آگاهانه با تولیدات رسانه‏ای روبه‏رو شوند. مقاله زیر اگرچه با نگاهی به رسانه‏های غرب نوشته شده است اما می‏تواند این آگاهی را در خواننده تقویت کند که چگونه رسانه‏ها می‏توانند با کنترل اجتماعی و موضع‏گیری‏های خاص در قبال پدیده‏ای اجتماعی، اهداف از پیش تعیین‏شده منفی یا مثبت خود را تعقیب نمایند...
آدرس اینترنتی