از مسائل عمومی تا مشکلات شخصی
61 بازدید
محل نشر: معرفت » مرداد 1383 - شماره80 »(7 صفحه - از 64 تا 70)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
زندگی بسیاری از افراد جامعه با مشکلات متعدّدی روبه رو است. گاه در این اندیشه فرو می‏رویم که آیا منشأ یک مشکل خاص در زندگی افراد جامعه ناشی از کنش‏های فردی و متوجه شخص است یا از ساختار اجتماعی کلان در ابعاد منطقه‏ای، ملّی یا جهانی سرچشمه می‏گیرد. نویسنده در این مقاله، ابتدا به بازشناسی و تفکیک دو مسئله عمومی و مشکل شخصی می‏پردازد و توضیح می‏دهد که گاهی مشکلات فردی را به دلیل داشتن تجارب مشترک مسئله‏ای عمومی تلقّی می‏کنیم. سپس برای تبیین و توضیح بیشتر این مقوله، سه مثال ویژه را مطرح می‏کند که اولی (بی‏کاری) علی‏رغم تلقّی عامّه مردم، مشکل فردی محسوب می‏گردد و سومی (جنگ) مسئله‏ای کاملاً عمومی و دومی (محیط زیست) وضعیتی میانه دارد. نویسنده مقاله پس از پایان بردن این بحث بر مسائل عمومی متمرکز می‏شود و با بهره‏گیری از نظریات جامعه‏شناختی خرد و کلان، به تبیین جامعه‏شناختی آن‏ها می‏پردازد. مشکلات شخصی و جامعه انسان موجودی اجتماعی است. ما زندگی‏مان را در درون کنش‏های متقابل و در روابط با دیگران سپری می‏کنیم. کنش‏های متقابل و روابط را ایجاد می‏کنیم و از این طریق، شخصیت خود را می‏سازیم. با وجود این، این‏گونه تلقّی می‏کنیم که زندگی ما به واسطه نیروهای اجتماعی بزرگ‏تری به وجود می‏آید و از نظر بسیاری از مردم، جامعه یک امر بیرونی است؛ یک عامل خارجی که زندگی‏شان را شکل می‏دهد. این دیدگاه به وسیله روش‏هایی که سیاست‏مداران و روزنامه‏نگاران در بحث از مسائل اجتماعی دارند، تقویت می‏شود. مشکلات فردی غالبا مشکلاتی هستند که گفته می‏شود جامعه باید در مورد آن‏ها کاری انجام دهد. گاهی این‏گونه ادعا می‏شود که بسیاری از مسائل ارتباطی با جامعه ندارند ـ در تلقّی مارگارت تاچر، چیزی به عنوان جامعه وجود ندارد ـ بلکه کاملاً به افراد مربوط می‏شود. در هر دو صورت، تلقّی چنین است که جامعه از افرادی که آن را تشکیل می‏دهند، جداست.00
آدرس اینترنتی